آزمایشگاه اپتیک

DSCN0139

آزمایشگاه اپتیک جهاددانشگاهی صنعتی شریف، اولین آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد در زمینه آزمون انواع عینک های محافظ، قطعات و دستگاه های اپتیکی، فعالیت خود را در سال ١٣٨۴ آغاز کرد. این آزمایشگاه به تدریج با تکمیل تجهیزات، خدمات خود را در زمینه آزمون انواع شیشه های ساختمانی گسترش داد.

خدمات و توانایی های تخصصی

ارائه خدمات در زمینه آزمون محافظ های شخصی چشم

انواع عینک های محافظ صنعتی

عینک های ورزشی ( اسکی شنا دوچرخه سواری )۰۲۱

عینک های آفتابی

عینک های طبی ( عدسی و قاب )

عینک های لیزر

آزمون و تعیین مشخصه های انواع قطعات اپتیکی

انواع عدسی های کرویa

آینه و منشور

سطوح تخت

آزمون سیستم های اپتیکی از قبیل میکروسکوپ و تلسکوپ

آزمون انواع شیشه های ساختمانی

شیشه فلوت

شیشه تخت کششی

شیشه مشجرمحافظ

شیشه ایمنی

ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های

طیف سنجی

لنزومتری

ضربه پر سرعت

پاورمتریشنا

شدت سنجی

 

 

 

 

 

DSC_9028

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸  و ۶۶۰۳۱۹۱۲

 

پاسخ دهید

*