سایر خدمات

 آزمون سیستم‌های اپتیکی از قبیل میکروسکوپ، تلسکوپ و لنزومتر (متناسب با توانایی آزمایشگاه)

 ارائۀ خدمات مشاوره‌ای

       • مشاوره تخصصی در زمینۀ واردات محافظ‌های شخصی چشم

      • مشاوره تخصصی به واحدهای تولیدی در زمینۀ محافظ‌های شخصی چشم و عدسی‌های طبی

      • همکاری در تدوین استانداردهای ملی

 

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

پاسخ دهید

*