آغاز ثبت نام دوره های ترمیک زبان انگلیسی

در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف ثبت نام دوره های ترمیک زبان انگلیسی آغاز شد.

طبق رویه دستورالعمل تخفیف، اعضای کانون جهادگران شریف با ثبت نام در دوره های آموزشی این سازمان، تا ۶۰% تخفیف برخوردار خواهند بود.

 

پاسخ دهید

*