آنیلینگ

انجام عملیات حرارتی روی لایه های نازک در اتمسفر گازهای اکسیژن، آرگون و نیتروژن

عملیات حرارتی بر روی لایه های نازک در اتمسفر گازهای آرگون، نیتروژن و اکسیژن با قابلیت برنامه ریزی در ۹ برنامه ۹ مرحله ای تا ۱۲۰۰ درجه ی سانتیگراد از دیگر خدمات مرکز میکرو الکترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.

پاسخ دهید

*