آینه فلزی

metalic mirrorآینه های فلزی

● انواع آینه های فلزی:

– جنس: استیل و آلمینیومی

– در ابعاد مختلف

● کاربردها:

– در سیستمهای الکترواپتیکی

– در ساخت قالبهای عدسیهای اپتیکی

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*