آینه

آینه

● مشخصات:

– توازی: ۲ دقیقه کمانی

– همواری: λ⁄۴o2jim303

– کیفیت سطح: ۴۰-۲۰ MIL standard

– تلورانس ابعاد :% ۰٫۱±

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*