مرکز اتوماسیون و مکاترونیک

اتوماسیون۱۶۵۲
محورهای فعالیت
• طراحی و ساخت سامانه های آزمون ادوات دوار
• طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار
• طراحی و راه اندازی خطوط تولید صنعتی
• طراحی و ساخت ربات های ویژه
• طراحی و ساخت ابزارهای حفاری جهت دار
 سوابق و تجربیاتDSC07784
• طراحی و ساخت تجهیزات لوله مغزی سیار
• طراحی سیستم برق و کنترل بازوهای بارگیری نفت خام
• طراحی و ساخت استند موتور بالگرد
• طراحی و ساخت سیستم برق و کنترل تستر ترانسمیشن بالگرد
• طراحی و ساخت ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره
• ساخت سیستم کنترل ماشین هونینگ خط سیلندر پژو ایران خودرو۲۳۲
• اتوماسیون خطوط تولیدی لوله های فولادی درز جوش
• نظارت بر ساخت برق و کنترل دستگاه های آبیاری تحت فشار
• طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون خط تولید سیلیکاژل کروی
• مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات اساسی و راه اندازی قطار توربوترن
• بازرسی و نظارت بر سیستم برق و کنترل مجتمع سنگ آهن سنگان
• طراحی و ساخت ابزارهای درون چاهی حفاری
• طراحی و ساخت کارگاه های تست موتورهای توربینی

 

 

۱_۱

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

دوار

 

 

 

تلفن و نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳

پست الکترونیکی: automation@jdsharif.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

*