ارتقای فرهنگ سازمانی

ارتقای فرهنگ سازمانی
 معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی اعضای خود برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی زیر را در سطح این سازمان بر عهده دارد:
• راهبری مرکز مطالعات فرهنگ و مدیریت جهادی
• برگزاری مجموعه سمینارهای الزامات فرهنگ جهادی
• طراحی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی(مسابقات قرآنی، اردوهای زیارتی، نشست های اعتقادی و…)
• راهبری سایت فرهنگ سازمانی
فعالیت های دانشجویی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اعتلای فرهنگ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، مأموریت برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه زیر را در سطح این دانشگاه بر عهده دارد:
• حضور در شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف
• راهبری کانون همکاران افتخاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف
• برگزاری بازدیدهای دانشجویی از مراکز علمی و صنعتی کشور ( ایران مرز پرگهر )
• برگزاری سلسله نشست های بحث و هم اندیشی با موضوعات مختلف فرهنگی و اعتقادی

مرکز مطالعات فرهنگ و مدیریت جهادی

• بازاندیشی و بازخوانی منابع و اسناد و میراث فکری و علمی موجود در حوزه فرهنگ و مدیریت جهادی
• معرفی مبانی، اصول، شاخص ها و دیگر ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی به جامعه
• تعمیق و توسعه تحقیق در زمینه فرهنگ و مدیریت جهادی به ویژه در اقشار دانشگاهی
• تعمیق و توسعه آگاهی ها و دانش اعضای جهاددانشگاهی در زمینه فرهنگ و مدیریت جهادی
• ارائه الگوی مدیریت و فرهنگ جهادی بومی و تجربه شده در جهاددانشگاهی به جامعه به ویژه به اقشار دانشگاهی
• برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت فرهنگ و مدیریت جهادی

 

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۲۳۹

پست الکترونیکی: calture@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*