ارکان جهاد دانشگاهی

ارکان جهاد دانشگاهی عبارتند از:
عالی ترین مرجع سیاستگذاری (هیات امناء)
تعیین کننده خط مشی و ناظر بر فعالیتها (شورای علمی)
بالاترین مقام اجرایی (رییس جهاددانشگاهی)

در حال حاضر ۳۶ واحد جهاد دانشگاهی، ۱۱ سازمان، سه پژوهشگاه، ۲۷ پژوهشکده، ۳ خبرگزاری، ۷ مرکز، ۸ مؤسسه، ۱۹ شرکت تجاری و دانش بنیان، ۲ دانشگاه، یک مجتمع تحقیقاتی و ۲ پارک علم و فناوری وابسته به جهاد دانشگاهی درحال فعالیت است.

جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی، بر خوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و موثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی“

پاسخ دهید

*