استند حمل موتور (پالت)

حمل پوسته موتور بر روی کانوایر و ایجاد موقعیت مناسب در هر ایستگاه جهت مونتاژ سایر قطعات موتورخودرو درخط مونتاژ

 

مرکز خدمات تخصصی ساخت
تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
پست الکترونیکی: sakht@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*