جذب نیروی امریه سربازی در مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد، رشته عمران، جهت فعالیت به عنوان کارشناس اداره فنی و عمرانی، نظارت بر طرح ها ،نقشه ها، محاسبات و عملیات عمرانی نیروی امریه جذب می نماید.

متقاضیانی که تا زمان اعزام آنان حداقل سه ماه باقی مانده است، می توانند رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.

 

culture@jdsharif.ac.ir

 

 

پاسخ دهید

*