اطلاعیه دعوت به همکاری

مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برای پروژه تحقیق و طراحی سیستم مخابراتی، افراد واجد شرایط را به همکاری دعوت می کند.

 

 

اطلاعیه دعوت به همکاری اپتیک

پاسخ دهید

*