اولین مرحله مسابقه فرهنگی _قرآنی”ره توشه “در سال ۹۷ در ماه مبارک شعبان برگزار می شود.

ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه و جهاددانشگاهی صنعتی شریف

سوالهای مسابقه و منابع جهت مطالعه را می توانید با کلیک روی این عناوین دریافت نمایید.

 سوالات مسابقه       آیات منبع مسابقه

 

منابع :آیه های ظهور و آیات مرتبط با آینده بشریت

مهلت ارسال پاسخنامه :۲۴ اردیبهشت ماه ۹۷

تحویل پاسخنامه ها از طریق:

 

 

 

پاسخ دهید

*