اولین نشست هم اندیشی اعضای انجمن رمز ایران در سال ۱۳۹۶

اولین نشست هم اندیشی اعضای انجمن رمز ایران در سال ۱۳۹۶

 

ISC Meeting 960130 Poster-Finalc

پاسخ دهید

*