اولین کنفرانس مدیریت یکپارچه دارایی ها در نفت و گاز “ساحل و فراساحل” ۴ و ۵ تیر۱۳۹۷ تهران

محورهای اولین کنفرانس مدیریت یکپارچه دارایی ها در نفت و گاز “ساحل و فراساحل”
تاکید اولین کنفرانس بر دارایی فیزیکی ساحلی و فراساحلی صنعت نفت با در نظر گرفتن وجه اشتراک آن با دیگر دارایی های نامحسوس، انسانی، مالی و اطلاعاتی است. دارایی ساحلی و فراساحلی صنعت نفت شامل سکوهای حفاری، عرشه و جکت سکوهای تولیدی و فرآیندی، خطوط لوله فراساحلی، پایانه های نفتی ساحلی و فراساحلی، چاههای فراساحلی و مخازن هیدروکربنی بستر دریا است. کنفرانس حاضر در ۶ محور زیر تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۷چکیده مقاله میپذیرد. از نویسندگان چکیده مقالات منتخب، مقاله کامل درخواست میشود و پس از داوری مقالات، نحوه ارایه مقاله بصورت شفاهی یا پوستر اعلام میگردد.

سیاست گذاری، ‌برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت یکپارچگی دارایی در صنعت نفت و گاز ساحلی و فراساحلی
مدیریت ریسک در یکپارچگی دارایی
بهینه سازی و کاهش هزینه از طریق مدیریت یکپارچگی دارایی
رویکردهای افزایش عمر تاسیسات و تجهیزات
رویکردها و روشهای نگهداری و تعمیرات
بازرسی فنی و مدیریت خوردگی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://iranaim.com/fa/ مراجعه فرمایید.

پاسخ دهید

*