کمیته تجهیزات ضدانفجار ایران

کمیته تجهیزات ضدانفجار ایران

به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم، مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با پیشنهاد تاسیس کمیته فنی تجهیزات مورد استفاده در محیط های قابل انفجار به کمیته ملی برق و الکترونیک ایران(INEC) به عنوان نماینده رسمی سازمان IEC در ایران، اقدام به برگزاری جلسه موسسین با حضور کارشناسان صنایع مختلف با ریاست آقای دکتر مرتضوی دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در محل اداره کل استاندارد تهران نمود.

در این جلسه با اجماع آرا مدیر آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل به عنوان رئیس، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان دبیر و مرکز پدافند غیر عامل به عنوان دبیر خانه کمیته فنی مذکور انتخاب و رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

پاسخ دهید

*