امضاء تفاهم نامه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 این تفاهم نامه با هدف ایجاد و توسعه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در خصوص بهره مندی از ظرفیت های مدیریتی، آموزشی، فنی و مهندسی طرفین برای اخذ و اجرای پروژه  منعقد شده است.
بومی سازی الگوهای توسعه پایدار شهری،  تعریف و انجام پروژه های مطالعاتی در حوزه های مورد نیاز و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز مجمع شهرداران آسیایی بخشی از موضوعات همکاری بر اساس این تفاهم نامه است.
برگزاری دوره های آموزش غیرحضوری،  تعریف و انجام پروژه های موردنیاز،  برگزاری دوره آموزشی، همایش، نشست، بازدید، سمینار تخصصی به صورت داخلی و بین‌المللی و همچنین  تامین اساتید مجرب برای دوره های آموزشی مورد نیاز مجمع از دیگر موضوعات همکاری می باشد.
مدت زمان این تفاهم نامه که دوشنبه ۷ مردادماه به امضای دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دکتر گشتاسب مظفری دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی رسید،  ۲ سال می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

 

پاسخ دهید

*