تقویم آموزشی بهار ۱۳۹۸ مرکز آموزش های تخصصی کاربردی

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی-کاربردی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
روی فایل پیوست زیر کلیک یا به سایت این مرکز مراجعه نمایید.


برنامه ی پیوست مربوط به دپارتمان های مالی و حسابداری، عمران، معماری، مدیریت و مهندسی صنایع، شیمی، علوم داده و زبان انگلیسی می باشد.

تقویم آموزشی بهار۱۳۹۸


سایت اطلاع رسانی مرکز آموزش های تخصصی- کاربردی

 

 

پاسخ دهید

*