تماس مستقیم با معاونت ها و ادارات

معاونت پژوهشی: ۶۶۰v۵۰۱۲
معاونت آموزشی: ۶۶۰v۵۲۳۴
معاونت فرهنگی: ۶۶۰v۵۲۳۸
معاونت پشتیبانی: ۶۶۰v۵۲۶۷

 

اداره پروژه یابی و بهره برداری از طرح ها: ۶۶۰v۵۰۱۱
اداره روابط عمومی: ۶۶۰۰۵۶۴۸
پست الکترونیک:  pr@jdsharif.ac.ir

 

تلفنخانه:۹ – ۶۶۰v۵۲۴۲
نمابر سازمان: ۶۶۰v۵۲۵۰

 

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک v۱

 

برای شناحت اجمالی مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی این سازمان، روی عناوین کلیک فرمایید.

مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک:
تلفن و نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا:
تلفن:۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
مرکز خدمات تخصصی اپتیک:
تلفن:۶۶۰۳۱۹۱۲
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
مرکز خدمات تخصصی میکرو الکترونیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۶و۶۶۰۲۸۱۹۴
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی:
تلفن: ۸-۶۶۰۷۵۶۳۴و۶۶۰۱۲۴۲۷
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
مرکز خدمات تخصصی ساخت:
تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
 مرکزخدمات پدافند غیر عامل:
تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۱۴۱
نمابر۶۶۰۷۵۱۴۳
کلینیک صنعت:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۴۰
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۳۹

 

گروه پژوهشی اتوماسیون:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۲۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۲۸
گروه پژوهشی مکانیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
گروه پژوهشی فناوری خلأ بالا:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
گروه پژوهشی فتونیک:
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲
نمابر:۶۶۰۰۹۸۲۱
گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی:
تلفن: ۸-۶۶۰۷۵۱۷۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰
گروه پژوهشی مهندسی صنایع:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۶و۶۶۰۲۸۱۹۴
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
گروه پژوهشی متالورژِی:
تلفن: ۶۶۰۵۱۰۵۴-۶۶۰۷۵۲۰۱- ۶۶۰۷۵۲۰۲
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات:
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
گروه پژوهشی شیمی معدنی:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۷۹
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰
قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی:
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۳۶
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰

 

 

 

 


[contact-form-7 id=”2290″ title=”فرم تماس ۱_copy”]