گروه متالورژی

 محورهای فعالیت

انجماد-سریع

فرآوری مواد فلزی آمورف و نانوبلوری به روش انجماد سریع
بررسی و تولید فویل های لحیم کاری آمورف پایه نیکل، کبالت و غیره
فرآوری فویل های مغناطیسی آمورف و نانو بلوری هسته ترانسفورماتورها
ارائه خدمات آزمایشگاهی متالورژیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

حوزه پژوهشی

بومی سازی فناوری فویل های فلزی آمورف به روش ریخته ریسی (PFC)
دستیابی به فناوری نوارهای نازک به روش مذاب ریسی (CBMS)انجمادسریع-محصولات
تحقیق و تولید فویل های آمورف پایه کبالت Unitika
بررسی و تولید فویل های لحیم کاری آمورف پایه نیکل ٢ BNi و ١۵-MBF
بررسی لحیم کاری سوپر آلیاژ ٧٣٨IN
تحقیق و تولید فویل های مغناطیسی نانو بلوری پایه آهن Finemet
تولید فویل ها و نوارهای نازک فلزی با پهنای ٢٠- ۵/٠ میلیمتر
ذوب و آلیاژسازی و عملیات حرارتی تحت گاز آرگن

 

حوزه آزمایشگاهیphoca_thumb_l_spec

دارنده گواهینامه ١٧٠٢۵ ISO
عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
آزمایشگاه اکردیته سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارای تأییدیه از شرکت های خودروسازی، صنایع نفت و گاز، صنایع توربین
آنالیزشیمیایی و تعیین استاندارد چندین هزار قطعه فلزی
اندازه گیری خواص مکانیکی شامل کشش، خمش، ضربه، میکرو و ماکروسختی و تهیه پروفیل سختی
بررسی ریزساختار و درشت ساختار فلزات، تعیین اندازه دانه، بررسی نوع و توزیع گرافیت هاDSC_3191
اندازه گیری ضخامت پوشش و ضخامت لایه دکربوره
تعیین روش تولید، تهیه شناسنامه فنی و مهندسی معکوس
تهیه PQR جوش، رپلیکا و اندازه گیری تمیزی فولاد
آزمایش انواع پیچ و مهره و خم و بازخم انواع میلگرد

 

تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۲۰۱  و ۶۶۰۵۱۰۵۴

نمابر: ۶۶۰۷۵۲۰۰

پاسخ دهید

*