نیروی تمام وقت برای اجرای پروژه پژوهشی

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در اجرای یکی از پروژه های پژوهشی خود به همکاری افراد با شرایط زیر نیازمند است:

. فوق لیسانس کنترل از دانشگاه های برتر
. آشنا به مبانی به روز حوزه کنترل
. آشنا و علاقمند به پروژه های پژوهشی
لطفاً افراد علاقمند رزومه علمی خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

research@jdsharif.ac.ir

 

پاسخ دهید

*