جهاد دانشگاهی به عنوان مولود انقلاب اسلامی، در طول حیات خود، خدمات با ارزشی را در حوزه های مختلف پژوهش و فناوری، آموزشی، فرهنگی و توانمند سازی دانش آموختگان دانشگاه ها و توسعه کارآفرینی ارائه کرده و توانسته است در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و شعار ما می توانیم امام خمینی(ره) و شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقش بسزایی ایفا کند.

جهاد دانشگاهی نهادی است غیردولتی و عمومی، دارای شخصیت مستقل، زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ارکان

وظایف حوزه پژوهش و فناوری

ساختار حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه‌ها

پژوهشکده‌ها

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از سال ۱۳۵۹ با هدف استمرار آرمان های انقلاب فرهنگی، گسترش روحیه تحقیق و بهره برداری از یافته های پژوهشی، ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی و گسترش طرح های کاربردی – نیمه صنعتی، ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، کاربردی و شغل محور و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرده است. این سازمان با اتکا به تعهد و دانش تخصصی اعضای خود و با بهره مندی از فضاها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، به توانایی های تخصصی ویژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست یافته و طی بیش از سی و پنج سال فعالیت علمی، ضمن همکاری با مراکز تحقیقاتی صنایع مختلف کشور، بیش از ۲۴۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی را در راستای رفع نیازهای صنعتی کشور، با تأکید بر آموزش های تخصصی، با موفقیت اجراء کرده است.

جهاد دانشگاهی شریف