جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

رئیس

 

علیرضا آخوندی

علیرضا آخوندی

رئیس سازمان

pr@jdsharif.ac.ir

معاونان

 

محمدصادق حاجی تاروردی

محمدصادق حاجی تاروردی

سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی
محسن مردانی

محسن مردانی

معاون پژوهشی
محمد فرخ

محمد فرخ

معاون آموزش
رضا پویا

رضا پویا

معاون پشتیبانی
حسینعلی حاجیلو

حسینعلی حاجیلو

معاون فرهنگی

 

پژوهشکده توسعه تکنولوژی/گروه های پژوهشی

 

سیدحسن کمالی

سیدحسن کمالی

مدیر گروه مکانیک
حسن غیاثی

حسن غیاثی

مدیر گروه متالورژی
حمیدرضا عطائیان

حمیدرضا عطائیان

سرپرست گروه فناوری اطلاعات
علیرضا آخوندی

علیرضا آخوندی

سرپرست گروه صنایع
فاطمه حافظی

فاطمه حافظی

مدیر گروه فناوری خلأ
خلیل ساقی

خلیل ساقی

سرپرست گروه اتوماسیون

 

مدیران مراکز خدمات تخصصی

 

ابوذر احسانی

ابوذر احسانی

مدیر مرکز اتوماسیون و مکاترونیک
سید مجتبی برزین

سید مجتبی برزین

مدیر مرکز اپتیک
علی مهدیزاده

علی مهدیزاده

مدیر مرکز توسعه تکنولوژی
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مدیر مرکز مهندسی ساخت و تولید
حمیدرضا عابدی

حمیدرضا عابدی

مدیر مرکز پدافند
وحید مساحتی

وحید مساحتی

مدیر مرکز میکروالکترونیک
فاطمه حافظی

فاطمه حافظی

مدیر مرکز خلأ
محمد صادقی

محمد صادقی

مدیر مرکز کلینیک صنعت