در نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران بررسی می شود: “بایدهای قواعد بین المللی در حوزه افتا، با نگاهی به آینده”

در نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران، که چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار می شود، “بایدهای قواعد بین المللی در حوزه افتا، با نگاهی به آینده” با حضور متخصصان و صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش انجمن رمز ایران، فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عرصه های نوظهور فناوارانه، به موازات توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف که منشأ خدمات ارزنده ای به جامعه بشری بوده است، به نگرانی مشترک و در عین حال فزاینده کارشناسان فنی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بازیگران آن در سطوح مختلف تبدیل شده و جایگاه مهمی در گفتمان هایی مانند امنیت، حقوق، سیاستگذاری و… پیدا کرده است به طوری که حرکت شتابنده جامعه بین الملل به سمت نظام مند کردن فعالیتها و بهره برداری از فضای نوظهور سایبری را می طلبد.

در این گزارش آمده است، ماهیت حوزه امنیت یک ماهیت جهانی است و به دنبال آن تهدیدات و مخاطرات حوزه افتا نیز ماهیت جهانی دارد، لذا پرواضح است که راهکارها و راهبردهای مقابله با این تهدیدات و چالشها نیز باید جهانی باشند. دولت ها به عنوان اولویت مخاطبین امنیت بین الملل و مهمترین تابعین حقوق بین الملل، طرح ها و اقدامات مختلفی در راستای مقابله با تهدیدات این فضای نوظهور اتخاذ کرده اند.

اما تحقق این مهم نیازمند هم افزایی همه بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد ملی و بین المللی است. عوامل و بازیگران مؤثر بر این موضوع هم در مجموعه سازمان ملل و هم خارج از آن در سطوح منطقه ای، فعالیت هایی در جهت نظام مند ساختن فضای افتا و امنیت زایی برای آن انجام داده اند. اعمال قواعد حقوق بین الملل بر فضای افتا یکی از مباحث زنده در این حوزه می باشد. ماهیت خاص فضای سایبر و کارشکنی برخی از قدرت های بزرگ سایبری مانع از آن شده است که نظام مندی فضای سایبر به سرانجام مطلوب خود نایل شود و برای آینده این فضا نیز تصویر چندان روشنی قابل تصور نیست.

در ادامه گزارش انجمن رمز ایران آمده است، حضور مؤثر در سازمان های بین المللی برای تأثیرگذاری در روند شکل گیری هنجارها و معاهدات حوزه افتا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا ملاحظات، مصالح و منافع کشور به نحو مطلوب در این معاهدات گنجانیده شود.

براساس این گزارش و با توجه به اهمیت این موضوع و در ادامه نشست های هم اندیشی انجمن رمز ایران که به طور فصلی برگزار می شود، موضوع «بایدهای قواعد بین المللی در حوزه افتا، با نگاهی به آینده» به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث و طرح مسائل مرتبط با قواعد بین المللی حوزه افتا در نظر گرفته شده است که در نشست آذرماه این انجمن به آن پرداخته خواهد شد.

در این نشست با حضور برخی صاحبنطران حوزه افتا و حقوق بین الملل، سخنرانی های مرتبط با موضوع نقش سازمان ملل متحد در فضای سایبر : روندهای حقوقی، نقش آیکان ( ICANN) در حاکمیت فضای سایبر، چالشهای بین المللی در حوزه جرایم سایبری، جنگ سایبری از نگاه حقوق بین الملل، بسوی کنوانسیون سایبری؛ جریان شناسی هنجارها ارائه می شود و به سئوالات حاضرین در خصوص موضوع پاسخ داده خواهد شد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اجتماعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) واقع در تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی برگزار می شود و حضور در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

پاسخ دهید

*