دستگاه شستشوی آلتراسونیک

• طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی

 

 

مرکز خدمات تخصصی ساخت

 

تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
پست الکترونیکی: sakht@jdsharif.ac.ir

 

پاسخ دهید

*