دستگاه فلوکامپیوتر

تست

• مجموعه یکپارچه کامپیوتری جهت محاسبه و نمایش پیوسته مقدار و حجم محصولات خروجی متشکل از ۸ کارت الکترونیکی شامل:کارت CPU-MVME، کارت Transition Module، کارت IP-BP،کارت IP-SANA، کارت IP-CIO، کارت IP-IMC، کارت SCC08 وکارت SPB420
• پایش و نمایش دما، فشار، غلظت، کنترل حلقه پروسه و چاپ گزارش
• دارای ورودی‌ها و خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال جهات ارسال به سایرتجهیزات دور (نظیر DCS)
• اتصال به سیستم مرکزی با قابلیت ارائه گزارش لحظه‌ای و ثبت در سیستم

 

گروه پژوهشی اتوماسیون

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴ و ۶۶۰۷۵۶۱۹

پست الکترونیکی: hivac@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*