دعوت به همکاری- تکنسین تاسیسات برق – حسابدار

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از تعدادی تکنسین تاسیسات برق و حسابداران مجرب واجد شرایط دعوت به همکاری می­ نماید.

پاسخ دهید

*