دوره های آموزشی

مرکز پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی شریف در راستای گسترش دانش تخصصی در زمینه پدافند غیرعامل با بکارگیری اساتید مجرب اقدام به برگزاری دورههای عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل در زمینه های مختلف مینماید. این مرکز توانایی برگزاری دورههای زیر را در بالاترین سطح علمی و عملی داراست. نیاز کشور به نیروهای متخصص در مسایل مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر ضرورت برگزاری این دوره ها میافزاید.

دوره های عمومی:

• دوره عمومی پدافند غیر عامل (آشنایی با مفاهیم، تهدیدات و …..)
• دوره عمومی مدیریت بحران (آشنایی با مفاهیم، رویکردها، اقدامات و….)

دوره های تخصصی:

• دوره تهدید شناسی و تهدیدات
• عمران، معماری و شهرسازی
• مدیریت بحران
• پناهگاه
• انفجار
• آمایش
• امنیت اطلاعات
• جنگ الکترونیک

پاسخ دهید

*