رشته ها و گرایش ها

تحصیلات تکمیلی

رشته ها و گرایش ها

global-education

برگزاری دوره های دکترای پژوهش محور در رشته های:

• مهندسی صنایع • مهندسی مکانیک • مهندسی محیط زیست • مهندسی متالورژی

تدوین و یا برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در رشته های مختلف برای دانشگاه های غیرانتفاعی و علمی ـ کاربردی مانند:

• مهندسی مالی • مهندسی متالورژی

• هواپیمای بدون سرنشین • دوره فناوری ارشد در حوزه نفت

 

تلفن:  ۶۶۰۷۵۲۳۶

پاسخ دهید

*