تولید انبوه رتیکل

  • تولید انبوه رتیکل

کاربردها:

مورد استفاده در سیستم های اپتیکی، میکروسکوپ های

اندازه گیری،اتو کلیماتورها، انکودرها، رتیکل هیترها و …

انواع رتیکل ها:

  • نوع لایه نازک فلزی (شامل کروم سخت، کروم کدر،طلا با لایه محافظ، نقره با لایه محافظ، آلومینیوم با لایه محافظ و… )

  • نوع حکاکی شیشه (شامل فرآیند ایجاد شیار در شیشهو پرنمودن شیارها با رنگ)

مشخصات:

نوع و جنس زیرلایه: شیشه اپتیکی (BK7, B270)، کوارتز و …

عرض خط:

 برای رتیکل با الگوی لایه نازک فلزی:        ۰٫۰۰۱ ± ۰٫۰۰۶

 برای رتیکل با الگوی حکاکی روی شیشه:        ۰٫۰۰۲ ± ۰٫۰۱۲

پاسخ دهید

*