ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

ردیابی، کنترل و کالیبراسیون ایستگاه زمینی دریافت تصاویر و اطلاعات از ماهواره

 

 

مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک

تماس: ۶۶۰۷۵۶۱۳

 

پاسخ دهید

*