ساختار و اهداف حوزه پژوهش

ساختار حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی:

 7 سازمان، ۳۶ واحد، ۳ پژوهشگاه‌، ۲۷پژوهشکده، ۱۳۸گروه پژوهشی، ۲ پارک علم و فناوری، ۱۱۷ مرکز خدمات تخصصی، ۲ مرکز علمی و یک مجتمع تحقیقاتی

برخی از اهداف حوزه پژوهش و فناوری در افق ۱۴۰۴ :

 

  • پوشش یک پنجم از ساختارهای پژوهشی و تخصصی و تولیدات پژوهشی جهاددانشگاهی توسط قطب‌های علم و فناوری
  •  شناخته شدن ۵۰ درصد قطب‌های علم و فناوری جهاددانشگاهی در سطح منطقه و ۵ درصد در سطح جهانی به لحاظ سطح علم و فناوری
  •  یکی از سه سازمان پژوهشی برتر در سطح کشور در زمینه تولید فناوری‌های نوین در حوزه‌های منتخب
  •  جایگاه اول در تولید فناوری‌های صادر شده در سطح کشور
  •  سازمان پژوهشی برتر در بکارگیری نتایج تحقیقات

پاسخ دهید

*