برنامه ها و سیاست های کلان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال ۱۳۹۷ در جلسه ی مشترک شورای هماهنگی و مدیران سازمان ارائه شد

در این جلسه که با حضور رئیس و معاونان و مدیران سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوشنبه ۱۷اردیبهشت ماه برگزار شد، پس از ارائه گزارش کلی وضعیت مالی سازمان در سال ۹۶ شامل دریافتی های کارفرمایی مراکز، گروه ها، آموزش و ستاد و … حجم ریالی تعهدات کارفرمایی در دست اجرای مراکز و گروه‏ ها توسط مهندس وحدانی معاون پشتیبانی، عارضه‏ ها و چالش های سازمانی که به منظور نیل به وضعیت مطلوب، در مشورت با مدیران سازمان در یکسال گذشته بررسی و عارضه یابی شده بود، توسط دکتر حاجی تاروردی سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی ارائه شد.

دکتر حاجی تاروردی، تقویت پروژه ‏یابی مستمر، توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمانی، کاراتر شدن هیات مدیره ‏های مراکز، تقویت نگاه استراتژیک در مدیران، توجه به کسب و کارهای جدید و تبیین ماموریت و رقابتی نبودن قیمت برای انجام پروژه‏ ها را از جمله چالش های اصلی سازمان ذکر و اظهار امیدواری کرد با کمک همه ی مدیران و اعضای سازمان، در جهت حذف این چالش ها پیش برویم.

در این جلسه، دکتر مردانی زمینه های کاری سازمان را که به شرح زیر دسته بندی شده است، معرفی و به سئوالهای حاضران در این زمینه پاسخ گفتند.

زمینه کاری اتوماسیون و مکاترونیک شامل سیستم های اتوماسیون صنعتی با اولویت صنعت ریلی، سامانه تجهیزات دوار، ساخت ابزار خاص درون چاهی با اولویت صنعت نفت، خدمات آزمایشگاهی، زمینه کاری توسعه تکنولوژی شامل مطالعات توسعه فناوری، فناوریهای نوین آب با اولویت آب شیرین کن و بازرسی و کنترل کیفیت، مدیریت مصرف مواد و انرژی، خدمات آزمایشگاهی، زمینه کاری اندازه گیری و ابزار دقیق شامل ساخت تجهیزات الکتریکی با تمرکز بر سیستم های میترینگ، ساخت قطعات اپتیکی و الکترواپتیکی، سامانه های خلأ و لایه نشانی، خدمات آزمایشگاهی و زمینه کاری سامانه های تولید، مدیریت و تبادل اطلاعات شامل سامانه های حمل و نقل هوشمند، اینترنت اشیاء، امنیت اطلاعات و خدمات آزمایشگاهی.

معرفی کارگروه ‏های تخصصی و همچنین طرح تقویت سیستم مدیریت پروژه از دیگر موضوعاتی بود که توسط معاون پژوهشی سازمان ارائه شد.

در ادامه جلسه، سند برنامه استراتژیک و برنامه‏ ها و سیاست‏ های کلان سازمان توسط رئیس سازمان ارائه و به سئوالهای مطرح شده پاسخ داده شد.

مهندس حاجیلو با ارائه توضیحاتی در ارتباط با ماموریت سازمان که با عنوان «توسعه فناوری صنعتی؛ به منظور بهبود، رقابت پذیری ملی؛ با شبکه نوآوری باز، یادگیری مستمر و دستاوردهای بروز جهانی» که از ابتدای سال ۹۶ در برنامه ریزی های سازمانی مورد توجه می باشد، توضیحاتی ارائه کردند.

وی با اشاره به اهداف و استراتژی ۵ ساله در راستای ماموریت تا پایان سال ۱۴۰۰، توسعه و کاربردی کردن فناوری (محصول) در حوزه فعالیت‏ ها و زمینه‏ های کاری سازمان (۲۰ مورد)، اجرای ۱۰ طرح کلان ( ریلی – آب – نفت – دفاع – محیط زیست – حمل و نقل)، رشد مجموع درآمد سازمان به میزان متوسط سالیانه ۶۰%، ارتقاء منابع انسانی و جذب نیروهای نوآور و کارآفرین در مراکز و گروه ها سالی ۲۰ نفر، ارتقاء توان مدیریت پروژه سازمان  به ۶۰ مدیر پروژه در مراکز و گروه ‏ها در سال ۱۴۰۰، ارتقاء فرهنگی در حوزه مدیریت جهادی و کارآفرینی با برگزاری ۲۰ رویداد طی ۵ سال، افزایش فضاهای فعلی (اعیان) به میزان ۵۰%  طی ۵ سال، کسب ۲۰% درآمد سازمان با تجاری سازی حداقل ۵ مورد فناوری و محصول و صادرات ۳ نوع محصول و یا دانش فنی را به عنوان اهداف و استراتژی پنجساله سازمان ذکر کرد.

 

در این جلسه که اولین جلسه مشترک شورای هماهنگی با مدیران سازمان در سال ۹۷ بود، سیاست های کلان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در این سال در قالب عناوین زیر ارائه شد.

 

  – تقویت و توسعه پروژه‏ یابی و بازاریابی متناسب با زمینه کاری‏ های مصوب.

  – توسعه نظام تضمین کیفیت به منظور کسب رضایت کارفرمایان و مشتریان.

  – تمرکز و تعمیق فعالیت‏ ها در پژوهش و آموزش با توجه به زمینه کاری مصوب سازمان.

  – اجرای پروژه‏ های کلان و چند رشته‏ ای از طریق توسعه همکاری‏ های داخلی و بیرونی.

  – بهره‏ مندی بیشتر از برند پژوهشکده توسعه تکنولوژی. 

  – توسعه منابع انسانی و کادرسازی در سطوح کارشناسی و مدیریتی. 

  – افزایش بهره ‏وری در تمام سطوح سازمان.

  – تقویت و توسعه برند سازمانی. 

 

در ارتباط با یکی از محورهای سیاست های کلان سازمان که با عنوان تقویت و توسعه پروژه ‏یابی و بازاریابی متناسب با زمینه کاری‏ های مصوب به آن اشاره شد،  طرح تقویت سیستم مدیریت پروژه با محورهای ساماندهی جذب نیرو، نیازسنجی و برنامه ریزی جذب، پرورش مدیران فعلی، پرورش مدیر پروژه جدید، ارزیابی مدیران پروژه، فرهنگ سازی سازمان پروژه محور، بهبود مستمر فرآیندهای مالی و اداری سازمانی، تبیین جایگاه مدیر پروژه، نظام تشویق مدیران، پایش و بهبود اجرای پروژه در سطح سازمان، راهبری پروژه و نظام مدیریت کیفیت پروژه ارائه و فعالیت های اجرایی مربوط به آن از سوی معاونت پژوهشی سازمان آغاز شده است.

 

بنا بر گزارش ارائه شده در این جلسه در ارتباط با کارگروه های تخصصی سازمان، این کارگروه ها با عناوین پروژه یابی، منابع انسانی، زمینه‏ کاری و نظام تضمین کیفیت فعالیت دارند.

 

 

پاسخ دهید

*