سیستم لایه نشانی تحت خلأ

• سیستم لایه نشانی تبخیر با پرتو الکترونی مدل های (ETS و EDS)
• سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)
• سیستم لایه‌نشانی با لیزر پالسی مدل های (LTS)
• سیستم ذوب ریسی درخلأ (Melt Spinner)
• منبع تبخیر پرتوالکترونی، کاتدمگنترون اسپاترینگ۲۱
• ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری
• فیدتروی الکتریکیف
• گرمکن های تابشی
• نگهدارنده نمونه

 

کاربرد درفناوری نانو، اپتیک، میکروالکترونیک، ابررسانایی، فیلتر های نوری،اپتوالکترونیک، آینه های لیزر، لایه های دی الکترنیک، پوشش های سخت، پوشش های تزئینی

 

 

مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا

تماس: ۶۶۰۷۵۶۱۴

پاسخ دهید

*