سیستم کنترل هوشمند ساختمان (IBMS)

سیستم کنترل هوشمند ساختمان (IBMS)

اهداف اجرای سیستم:

کاهش مصرف انرژی
ارتقای کیفیت شرایط آسایشی
افزایش سطح امنیت

مزیت ها:

ایمنی و اعمال مدیریت بر تمامی اجزای داخل ساختمان در یک واحد مسکونی
کنترل اجزای مختلف ساختمان برای کاربر از طریق پنل های اتاقی بصورت محلی، از طریق پنل مرکزی و با استفاده از ریموت از راه دور
کنترل واحد توسط کاربر از طریق ipad و یا موبایل
کاهش مصرف انرژی
تامین امنیت واحد مسکونی
ارتباط با اینترنت
استفاده از امکانات صوتی تصویری (Multimedia)
کنترل تجهیزات خانگی
با تعریف سناریوهای عملکرد مختلف (مانند سناریوی خواب، عدم اشغال واحد، مسافرت و …) و برنامه ریزی عملکرد اجزا، راحتی و آسایش واحد اجرا شده و دیگر ساکنان

پاسخ دهید

*