سیلیکاآلومینای کروی مقاوم در برابرآب

سیلیکاآلومینای کروی مقاوم در برابرآب

• کاربردها:

سیلیکاژل به عنوان جاذب در شکل هندسی کروی در انواع ستونهای جذبی، در فرآیندهای جداسازی مواد شیمیائی و پتروشیمیائی وگاز طبیعی کاربرد گسترده ای دارد.

• مشخصات:

مشخصات فنی منطبق بر مشخصات فنی نوعی سیلیکاژل کروی با نام تجاری WSمورد مصرف در پالایش گاز طبیعی

مزایای استفاده از سیلیکاآلومینای کروی:

کروی بودن دانه های سیلیکاژل باعث:
– افت فشار کمتر در برجهای بزرگ جذبی
– کاهش سایش و گرد و غبار
– ایجاد سطوح تماس بیشتری با گاز و یا سیال عبور کننده

• دستاوردها:
– طراحی و راه اندازی خط تولید نیمه صنعتی
– ثبت اختراع

 

• موارد قابل ارائه:
– نمونه سازی
– تدوین دانش فنی

پاسخ دهید

*