سیلیکاژل اندیکاتوردار غیر کبالتی ایمن

سیلیکاژل اندیکاتوردار غیر کبالتی ایمن

• کاربردها:
– صنایع برق و الکترونیک
– صنایع دارویی
– صنایع شیمیایی
– صنایع بسته بندی
– صنایع گاز

• مشخصات:
اندیکاتور به کار رفته دراین محصول با ساختار سیلیکاژل پیوند شیمیایی ایجاد می نماید که در محیط با رطوبت نسبی پایین کهربایی پررنگ می باشد و در محیط مرطوب از زرد کم رنگ تا بی رنگ تغییر رنگ می دهد و بدین صورت می تواند دامنه ای از رطوبت نسبی محیط را نشان دهد.

• دستاوردها:
– طراحی و راه اندازی خط تولید صنعتی
– ثبت اختراع

• موارد قابل ارائه :
– نمونه سازی
– تدوین دانش فنی

پاسخ دهید

*