شماره جدید فصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

بیست و نهمین شماره دو فصلنامه علمی ترویجی «توسعه تکنولوزی صنعتی» به صورت الکترونیکی بر روی سایت این فصلنامه قرار گرفت.
این شماره از فصلنامه شامل ۸ مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی است که هم اکنون در سایت این فصلنامه به آدرس jtd.iranjournals.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.
مقاله های «تجزیه و تحلیل ارکان مدل کسب وکار سازمان‌های پژوهش و فناوری به عنوان کسب وکارهای خدماتی دانش بنیان»، «انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (موردمطالعه: شعب بانک انصار استان کرمانشاه)»، «ارزشیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید» از جمله مقاله های منتشر شده در این شماره است.
مقاله ی «مروری بر عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شرکت های زایشی»، « شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل‏گیری سرمایه ساختاری در بانک‏ها(موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد)»، «بررسی سهم ترافیک در آلودگی هوای کلان‌شهر تهران و الزامات فناورانه برای بهسازی آن» از دیگر مقاله های منتشر شده در این شماره از فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوزی صنعتی می باشد.
از دیگر مقاله های این شماره از فصلنامه می توان به مقاله ی «آسیب شناسی فرایند انتقال فناوری (مورد مطالعه: انتقال فناوری نوعی سلاح شکاری از کشور ترکیه)» و مقاله ی «تعیین مؤثرترین عامل اثربخشی انتقال فناوری در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری» اشاره کرد.

پاسخ دهید

*