شماره جدید فصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

سی و چهارمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «توسعه تکنولوژی صنعتی» شامل ۶ مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی است که در سایت این فصلنامه به آدرس jtd.iranjournals.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مقاله های

« ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوفناوری در صنایع غذایی با رویکرد انتقال فناوری(مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت گلستان)»، 

« تحلیلی بر موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری» و

«شناسایی و تعیین عوامل اصلی توسعه فناوری با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)(مطالعه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط استان گیلان)»

از جمله مقاله های منتشر شده در این شماره است.
 

«توسعه و بومی سازی مدل پذیرش فناوری(TAM) در شرکت های کوچک و متوسط»،

«نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی» و

«بهره مندی از فناوری پهپاد در زنجیره تامین: بررسی موانع و فرصت‌های پیشرو»

از دیگر مقاله های منتشر شده در این شماره از فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوزی صنعتی می باشد.

 

پاسخ دهید

*