شماره جدید فصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

بیست و هفتمین شماره دو فصلنامه علمی ترویجی «توسعه تکنولوزی صنعتی» به صورت الکترونیکی بر روی سایت این فصلنامه قرار گرفت.

 

این شماره از فصلنامه شامل ۶ مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی است که هم اکنون در سایت این فصلنامه به آدرس jtd.iranjournals.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مقاله ی «همکاری های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت (روند تاریخی، اهداف، چالشها و سازوکارها) نوشته مصطفی صفدری رنجبر، غلامرضا توکلی و سید رضا سلامی از جمله ی مقاله های این شماره از فصلنامه می باشد.
untitled

مقاله ی «بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی» (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان) نوشته محمدرحیم رمضانیان، آسیه صفردوست و عاطیه صفردوست از دیگر مقاله های منتشر شده در بیست و هفتمین شماره از فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی می باشد.

از دیگر مقاله های این شماره از فصلنامه می توان به مقاله ی « مواجهه تحلیلی با چالش های شکست در اجرای پروژه های مدیریت دانش در ایران» نوشته نگار ارمغان، مقاله ی «مروری بر سیاست های موفق هم پایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه» نوشته مهدی الیاسی، محمدرضا عطارپور و محسن خوشسیرت، مقاله «تأثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف پذیری تولید» نوشته فاطمه رفیعی رشت آبادی، مصطفی ابراهیم پورازبری و محسن اکبری، مقاله «موانع انتقال فناوری سیستم های اطلاعاتی در ایران » نوشته محسن شفیعی نیک آبادی و زهرا احمدی اشاره کرد.

پاسخ دهید

*