شماره ۳۲ فصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

در سی و دومین شماره فصلنامه علمی ترویجی «توسعه تکنولوژی صنعتی» ۶ مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی منتشر شده است.

“ارزیابی توانمندی های فناورانه در سازمان صدا و سیما و اولویت بندی آن با تکنیک تحلیل شبکه ای در راستای ارائه راهکارهای بهبود”، ” بررسی اثر قوانین محیط زیستی و فشار مشتریان بر عملکرد نوآورانه سبز بنگاه های کوچک و متوسط(مطالعه موردی: شهرک صنعتی ماهدشت)” و “سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا(ماهیت، ابزارها، منطق سیاستی، چالش‌ها و روند به کارگیری آنها) از جمله مقاله های منتشر شده در این شماره از نشریه توسعه تکنولوژی می باشد.

“ارائه مدل مدیریت ریسک‌های فناورانه در فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TRIZ”، “شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محورعمرانی (رویکردی از معادلات ساختاری)”، “تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)” عناوین دیگر مقاله های منتشر شده در شماره ۳۲ تابستان ۱۳۹۷نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی است.

این شماره از فصلنامه در سایت آن به آدرس jtd.iranjournals.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

 

پاسخ دهید

*