شمال‏یاب ژیروسکوپی فیبر نوری

شمال‏یاب ژیروسکوپی فیبر نوری
· مشخصات:

– محاسبه آزیموت با دقت ۲ دقیقه

· ویژگی‌ها:notrh seeker

– اطمینان بالا و کارکرد پایا

– زمان شروع بکار سریع و مستقل بودن از سیستم مکان‌یابی جهانی

– نمونه‌گیری و پردازش سیگنال سینوسی خروجی ژیروسکوپ فیبر نوری جهت محاسبۀ شمال حقیقی روی سطح زمین

· کاربرد طرح:

– بدست آوردن راستا و هدف‌گیری درست در وسایل اندازه‌گیری زمینی، نقشه‌برداری

– تعیین راستای جاده‌ها و مسیر راه آهن،

– تعیین راستای خطوط انتقال و تعیین آزیموت در خطوط مترو و تونل‌ها

– استفاده درکاربردهای ناوبری در مقاصد نظامی

· موارد قابل ارائه :

– تولید سفارشی

– طراحی مفهومی

– مطالعات امکان سنجی

– طراحی پایه

– طراحی تفضیلی

– نمونه سازی

– تدوین دانش فنی

– خدمات تحقیق و توسعه

– همکاری تحقیقاتی چند جانبه و دو جانبه

– طراحی تحقیق

– مشاور معتمد

پاسخ دهید

*