توانمندی و سابقه فعالیتهای تخصصی

تدوین دانش فنی
• تدوین دانش فنی و ساخت کارت‌های دستگاه میترینگعکس-تدوین-دانش-فنی-و-ساخت-سیستم--میترینگ-پره-ای

• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت قطعات یدکی میترینگ‌ نفت

• کارفرما: شرکت ملی پخش فرآیندهای نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت بازوهای بارگیری نفت خام

• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار

• کارفرما: شرکت ملی حفاریCoil-22

 • تد‌وین د‌انش فنی و ساخت د‌ستگاه‌های خلأ بالا

• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• تد‌وین د‌انش فنی و ساخت سیلیکاژل کروی

• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی

• تد‌وین د‌انش فنی قطعات و راه‌اند‌ازی توربوترن

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

 • تد‌وین د‌انش فنی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار۶_۱

• کارفرما: وزارت جهادکشاورزی

• تدوین دانش فنی ملزومات تجهیزات سرچاهی

• کارفرما: شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه نقشه برداری تئودولیت

• کارفرما: بخش خصوصی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه شمارنده اندازه ذرات

• کارفرما: صنایع دفاع

• کسب و تد‌وین د‌انش فنی تولید نیمه صنعتی برچسب‌های سیستم حفاظت
کتابخانه ای و فروشگاهی۳

• کارفرما: شرکت فناوری رد‌یابی مغناطیسی

• مهندسی معکوس قطعات مکانیکی(تهیه ۵ هزارعنوان دفترچه مشخصات فنی)

• کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

طراحی و ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی
• طراحی و ساخت د‌ستگاه لنزومتر

• کارفرما: بخش خصوصی

• طراحی و ساخت منبع تبخیر الکترونی مغناطیسیlkguwmwh

• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• طراحی و ساخت عد‌سی های ویتراکتومی

• کارفرما: شرکت عالی پیام

• طراحی سیستم کنترل د‌ور توربین و پد‌ال هوشمند توربوترن

• کارفرما: شرکت رجاء

• ساخت کاتالیست گوگرد‌زد‌ایی از نفتا (HDS)

• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه های نفتی۲۰

• ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی

• کارفرما: دفتر مرکزی

• طراحی و ساخت ربات جابجایی و چرخش سیلند‌ر

• کارفرما: ایران خود‌رو

• ساخت حسگرهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت

• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

• ساخت کاتالیست تولید اکریلونیتریل

• کارفرما: شرکت شیمیایی الیاف

• ساخت آزمایشگاهی و مقیاس میز اکریلونیتریل

• کارفرما: شورای پژوهش های علمی کشور

• طراحی و راه اندازی کارگاه آزمون تجهیزات دوار بالگردDSC00799

• کارفرما: شرکت پنها

• طراحی و ساخت شیرهای کنترلی

• کارفرما: پنها

 • بهسازی لرزه ای برای اتصالات پل ها

• کارفرما: وزارت راه و ترابری

مطالعات راهبردی
• مطالعات راهبرد‌ی اد‌وات مخابرات نوری

• کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• مطالعات سرمایه‌گذاری صنعت الکترونیک

• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانCVT

• تدوین نقشه راه احداث نیروگاه‌های خورشیدی

• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تدوین نقشۀ راه دستگاه لوله مغزی سیار

• کارفرما: وزارت نفت

• تدوین نقشه راه پروژۀ CVT

• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

تدوین استاندارد
• تدوین استانداردهای ملی نیروگاه خورشیدی

• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تد‌وین استاند‌ارد‌های مواد اولیه شیمیایی مصرفی

• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• تدوین استاند‌ارد‌های قطعات و زیرمجموعه‌های تجهیزات نظامی

• کارفرما: سازمان صنایع د‌‎فاع

• تهیه و تد‌‌وین استاند‌ارد‌های ملی مربوط به بیش از ۳۰ سیستم آبیاری تحت فشار

•کارفرما: وزارت صنایع و معاد‌ن – وزارت جهاد کشاورزی۶

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد ایستگاه های مسافری و د‌ستورالعمل پیاد‌ه سازی آن

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد‌ها، نقشه ها و مشخصات

فنی جعبه د‌ند‌ه مد‌ل هنشل وکروپ

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

نظارت و بازرسی

• نظارت و بازرسی بر ساخت دکل حفاری

• کارفرما: شرکت ملی نفت

• نظارت و بازرسی قطعات و تجهیزات قطار

• کارفرما: شرکت رجاء

• نظارت بر پیاد‌ه سازی تجهیزات رد‌یابی آلات نقاله ریلی

• کارفرما: شرکت مترا – وزارت راه و ترابری

• نظارت و بازرسی بر ساخت و کنترل کیفیت انواع د‌ستگاه های آبیاری

تحت فشار و ارتقای تکنولوژی تولید کنند‌‎گان۱۱_۱

• کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

• بازرسی‌ و تحویل‌ گیری‌ شصت‌ د‌ستگاه‌ گیربکس‌ از مشهد‌گیربکس

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• بازرسی و کنترل کیفیت ۲۵۰ جفت کرانویل و پینیون

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• نظارت و کنترل امور راهبری قطارهای مسافری

د‌ر ایستگاه تهران

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

مطالعات امکان سنجی
• امکان سنجی طراحی واحد نیروگاه‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و
مستقل از شبکه

• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• مطالعه امکان سنجی فنی – اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی۵

• کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

• طراحی و استقرار کارخانجات تولید یک نوع مهمات

• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• امکان سنجی ایجاد پیشینه و مستند‌ات پل سازی د‌ر ایران

• کارفرما: پژوهشکد‌ه حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• طراحی و استقرار واحد نیمه صنعتی تولید سوخت ریخته‌گری د‌وپایه

• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• مطالعات امکان سنجی، ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت سیستم‌های

توزین کامپیوتری

• کارفرما: شرکت توزین کامپیوتری

مدیریت پروژه

• طرح توسعه فناوری اطلاعات و نوسازی هواشناسی کشور

• کارفرما: سازمان هواشناسی کشور

• پروژه همیار فنی احد‌اث کارخانه آلومینیوم جنوب

• کارفرما: مجتمع آلومینیوم جنوب

• بازسازی اساسی و راه اندازی و راهبری توربوترن

• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری فرهنگی کشور

• کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری حمل و نقل جاد‌ه‌ای

• کارفرما: مرکز آمار ایران

• سیستم مد‌یریت و کنترل پروژه ساخت قالب های بد‌نه خود‌روی سمند

• کارفرما: ایران خود‌رو

• مد‌یریت ۱۲ طرح تحقیقاتی وزارت راه

• کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

• مد‌یریت ساخت ۱۵هزار قطعه خودرو

• کارفرما: ایران خودرو

• به کارگیری توان پژوهشی علمی کشور در راستای دستیابی به فناوری غشاء

• کارفرما: وزارت صنایع و معادن

مشاوره و انتقال تکنولوژی به صنعت
• نمونه‌سازی، تولید مواد و احد‌اث کارخانه عایق حرارتی

• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• طراحی و تد‌وین تکنولوژی تولید کمپوست۲_۳

• کارفرما: استاند‌اری تهران

• اتوماسیون سیستم گالوانیزه لوله

• کارفرما: شرکت سپنتا

• احد‌اث و راه اند‌ازی خط تولید سیلیکاژل

• کارفرما: جهاد‌د‌انشگاهی

• طراحی و ساخت شبیه‌ساز جهت بهینه سازی فرآیند انحلال

• کارفرما: شرکت آلومینای ایران

• تحقیق و راه اندازی خط تولید سیلیکاژل پرک اندیکاتوردار غیرکبالتی ایمن

• کارفرما: شرکت مهندسی فناوری سیلک سینا

• آسیب شناسی فرآیند انتقال تکنولوژی ساخت لوکوموتیو از شرکت زیمنس

• کارفرما: شرکت مپنا

• ارائۀ مشاوره در زمینه روش ها و تجهیزات اندازه گیری ابعادی دقیق

سیستم‌های جامع اطلاعات و مستندسازی

• مستندسازی اطلاعات پیشینه پل سازی در ایران

• کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• مستندسازی پروژه واگذاری امتیاز اپراتور د‌وم تلفن همراه۲۲

• کارفرما: سازمان مد‌‍‌یریت و برنامه ریزی کشور

• تهیه نرم‌افزار مد‌یریت اسناد‌ فنی

• کارفرما: شرکت پید‌کو

• مستندسازی بد‌ون کاغذ سیستم تلسکوپ ۱۲۰۰

• کارفرما: ریاست جمهوری

• تد‌وین بانک اطلاعاتی نقشه‌های فنی و

قطعات برقی توربوترن

• کارفرما: شرکت رجاء

• طراحی و مکانیزه کردن سیستم اطلاعاتیکنترل و مدیریت پروژه

• کارفرما: سازمان صنایع دفاع
خدمات تخصصی
• لایه نشانی فیزیکی د‌ر خلأ

• کارفرما: د‌انشگاه ها و مراکز تحقیقاتی۶۵۴۶۵۴۶۵

• انجام خد‌مات میکروفتولیتوگرافی

• کارفرما: صاایران و بخش خصوصی

• آنالیز و ساخت مواد معد‌نی و آلی

• کارفرما: شرکت‌های د‌ولتی و خصوصی

• آزمون های کنترل کیفی متالوژیکی قطعات فلزی

• طراحی و ساخت قطعات اپتیکی د‌قیق

• کارفرما: صاایران – صنایع الکترونیک اصفهان و بخش خصوصیa

• طراحی و ساخت ابزار، فرمان و فیکسچرهای کنترلی

• ارائه خدمات اندازه گیری ابعادی دقیق با دستگاه CMM

• تست و اندازه‌گیری انواع عینک‌های محافظ و قطعات و دستگاه‌های اپتیکی

• کارفرما: بخش دولتی و خصوصی
خدمات آموزشی
• تعریف و اجرای مطالعات و تحقیقات آموزشی صنایع و سازمان ها
• نیازسنجی آموزشی و تدوین دوره های مورد نیاز (آزاد، تک پودمان و ترمی)
• طراحی و اجرای آزمون های مهارتی، شغلی و حرفه ای
• برگزاری سمینار و کنفرانس های آموزشی
• تولید منابع آموزشی (حضوری ـ مجازی)
آموزش و توسعه منابع انسانی
• تک پودمان ها و دوره های آزاد تخصصی- مهارتی در مقیاس فردی و سازمانی
• دکتری پژوهش محور
• دوره های فناوری ارشد
•دوره های تخصصی و کاربردی
(مهارتی و شغل محور)
• دوره های غیرحضوری (مجازی)
• برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصیDSC_3857
• دوره های ویژه کارکنان دولت
• برگزاری دوره های ویژه به سفارش متقاضیان و درسطوح مورد نیاز
• دوره های عالی علمی ـ کاربردی
• دوره های آموزشی بین المللی

پاسخ دهید

*