فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی 

b

فعالیت های آموزشی این سازمان در قالب طراحی دوره وکارگاه، تدوین محتوا و منابع آموزشی و همچنین برگزاری تک پودمان ها و دوره های کوتاه مدت و بلند مدت تخصصی- کاربردی و دوره های تحصیلات تکمیلی در موضوعات مختلف فنی – مهندسی، علوم پایه، مدیریت، علوم انسانی و مهارتهای عمومی می باشد. تعریف و اجرای مطالعات آموزشی مورد نیاز کارفرمایان، نیازسنجی آموزشی، طراحی و اجرای آزمون های مختلف شغلی و مهارتی از جمله تجربیات و زمینه های فعالیت می باشد.شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها، و صنایع مختلف طی سال های متمادی از کارگاه ها و دوره های آموزشی و خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی این سازمان بهره مند شده اند. اجرای دوره ها در محل کارفرما یا در نقاط مختلف در داخل و خارج از کشور و 

یا به صورت نیمه حضوری یا غیرحضوری ( مجازی) انجام می پذیرد.

این سازمان دارای مجوزها، تأییدیه ها و تفاهم نامه های متعددی از سازمان های مختلف می باشد که برخی از آن ها به قرار زیر می باشند:
• مجوز اجرای دوره های آموزش عالی آزاد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

• مجوز برگزاری دوره های آموزشی «کارکنان دولت» از سازمان امور اداری و استخدامی کشور
• تأییدیه ارائه خدمات آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران
• مجوز برگزاری دوره های تخصصی حرفه ای از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
• تأیید صلاحیت برای اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت توسط اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران با رتبه الف

• مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی خدمات آموزشی خارج از تحصیلات رسمی ISIRI/TC232
دوره ها، کارگاه ها و سمینار های آموزشی با استفاده از امکانات و فضاهای گسترده آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی این سازمان و همچنین دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد. بطوری که امکانات و فضای آموزشی مورد نیاز شرکتها و سازمانها برای برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها قابل تامین می باشد.

تلفن: ۵-۶۶۰۷۵۲۳۳

نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰

پست الکترونیکی: edu@jdsharif.ac.ir

http://sapp.ir/Jahadsharif

Jahadsharif

@Jdsharif_JdSl

 

 

 

 

پاسخ دهید

*