ارتقای فرهنگ سازمانی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی اعضای خود برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی زیر را در سطح این سازمان بر عهده دارد:
DSC_7342
• راهبری مرکز مطالعات فرهنگ و مدیریت جهادی
• برگزاری مجموعه سمینارهای الزامات فرهنگ جهادی
• طراحی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی(مسابقات قرآنی، اردوهای زیارتی، نشست های اعتقادی و…)
• راهبری سایت فرهنگ سازمانی

 

 

 

 

 

فعالیت های دانشجویی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اعتلای فرهنگ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، مأموریت برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه زیر را در سطح این دانشگاه بر عهده دارد:
• حضور در شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریفuntitled3
• راهبری کانون دانشجویی فیلم و عکس علمی و صنعتی
• راهبری کانون همکاران افتخاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف
• برگزاری بازدیدهای دانشجویی از مراکز علمی و صنعتی کشور ( ایران مرز پرگهر )
• راهبری مانیتور فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف (سیمای شریف)
• برگزاری سلسله نشست های بحث و هم اندیشی با موضوعات مختلف فرهنگی و اعتقادی