فناوری آب شیرین کن

کمتر از ۵/ ۰ درصد منابع آب در دسترس، دنیا شیرین است که جهت استفاده مستقیم بشر یا استفاده های صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
نمک زدایی یا شیرین سازی آب به فرایندی اطاق می شود که انواع نمک ها را از آب جدا می کند، این فناوری یکی از روش های کلیدی جهت تامین و دستیابی به آب شیرین در دنیا است که روز به روز در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای ساحلی در حال توسعه می باشد و باتوجه به بحران منابع آب در ایران، بهره برداری و توسعه از این فناوری جهت تامین آب مورد نیاز کشور بسیار ضروری می باشد.
از این رو شیرین سازی آب دریا که بیش از ۹۷ درصد آب دنیا را تشکیل می دهد، امروزه در بسیاری از کشور ها متداول شده است.
با استناد به بند الف ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه جمهوری اسامی ایران، دولت مکلف است حداقل سی درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید و مطابق تبصره این ماده وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد.

 فناوری های نمک زدایی
روش های نمک زدائی یا شیرین سازی آب های لب شور و آب دریا را می توان بر اساس فرآیندهای حرارتی و فرآیندهای غشایی یا ترکیب آنها تفکیک نمود.

 

 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
این پژوهشکده وابسته به سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، از سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نموده است. این پژوهشکده با اتکا به تعهد و دانش تخصصی اعضای خود و با بهره مندی از فضاها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، به توانایی های تخصصی ویژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست یافته است و این پژوهشکده طی سال ها فعالیت خود، ضمن همکاری با مراکز تحقیقاتی و صنایع مختلف کشور، بیش از ۲۴۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی را در راستای رفع نیازهای صنعتی کشور، با موفقیت اجراء کرده است.

پژوهشکده توسعه تکنولوژی با در اختیار داشتن آزمایشگاه های متعدد و اخذ تأییدیه های مختلف از مراجع ذیصلاح و رعایت استانداردهای مورد نیاز و تأکید بر رعایت اصول مهندسی، سامت نتایج آزمایش ها، در زمینه های متنوعی فعالیت مینماید. این فعالیت ها در قالب ۷ آزمایشگاه تخصصی آنالیز مواد و متالورژی، اپتیک، لایه نشانی، میکروالکترونیک، اندازهگیری ابعادی، سامانه های الکترونیکی هوشمند و آزمایشگاه فناب صورت می پذیرد.

 

حوزه های فعالیت پژوهشکده توسعه تکنولوژی

فناوری های شیرین سازی آب
سامانه های مدرن آبیاری
اتوماسیون ومکاترونیک
مهندسی صنایع وفناوری اطلاعات
فناوری مواد وآلیاژهای ویژه
اکولوژی صنعتی

 

گروه توسعه فناوری آب شیرین کن
پژوهشکده توسعه تکنولوژی با تجمیع امکانات و توانمندی های جهاددانشگاهی از جمله پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت و شرکت های همکار شامل موسسه بنیان دانش پژوهان، گروه پارس گون و شرکت جهش کیمیا با بهره گیری از گروه های حرفه ای و متخصص و شبکه نوآوری باز در حوزه شیرین سازی، نمک زدائی و تصفیه آب و پساب در جهت ارائه راهکارهای یک پارچه نمک زدائی، تصفیه آب و انتقال و توسعه فناوری آب شیرین کن می کوشد.

ویژگی مهم این گروه امکان انجام کارهای تحقیقاتی و علمی TRL1 ( تا آزمایش و تست تجهیزات و نمونه سازی ) TRL5 ( تا طراحی پایه و تفصیلی و ساخت واحد اصلی ) TRL9 ( و راه اندازی و بهره برداری) است.

توانمندی های گروه درحوزه نمک زدایی و شیرین سازی آب و تصفیه پساب به شرح زیر می باشد:
– انتقال و توسعه فناوری های نمک زدایی
– طراحی و ساخت، اجرا و بهره برداری از آب شیرین کن های
– طراحی و پیاده سازی سیستم های ترکیبی آب شیرین کن )سیستم های هیبرید و سیستم بدون پساب )ZLD
– ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی، سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب
– تحلیل ترموهیدرولیکی، اگزرژی و بهینه سازی آب شیرین کن های در حال بهره برداری
– تهیه و آماده سازی اسناد فنی و اسناد مناقصه ای سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی، سیستم فیلتراسیون و تصفیه آب
– برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه آب و سیستم های آب شیرین کن غشائی، حرارتی و یوتیلیتی
– طراحی و ساخت سیستم های نمک زدائی از آب شور وهمراه نفت خام

 

پاسخ دهید

*