فویل آمورف و نانوبلوری تولید شده به روش ریخته ریسی

• فویل آمورف و نانوبلوری تولید شده به روش ریخته ریسی

  • ضخامت فویل: ۵۰- ۲۰ میکرومتر

  • پهنای فویل: ۲۰-۲ میلیمتر

  • جنس فویل: آلیاژهای آمورف و نانوبلوری پایه آهن، نیکل، کبالت و غیره

  • روش ذوب: القایی با توان kW15

  • جنس نازل ریخته ریسی: نیترید بور با پهنای شکاف ۲، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی متر

  • وزن آلیاژ در هر آزمایش مذاب ریسی: ۶۰- ۳۰ گرم

  • فشار محفظه قبل از پرکردن مجدد با گاز آرگون (با خلوص ۹۹٫۹۹۹%): ۵x10-5 mbar

  • قطر دیسک مس- بریلیمی: cm24

  • سرعت خطی دیسک: حداکثر m/s40

  •             فرایند ریخته ریسی                                                  فویل های آمورف تولیدی

پاسخ دهید

*