قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی

قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی با اتکا به تجربه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با ۳۰ سال سابقه طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق، در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد.
این سازمان با توجه به بستر فراهم شده و با ایجاد تمرکز و انسجام در زمینه اندازه گیری دقیق ابعادی، رسالت سنگین معرفی و تبیین موضوع و تشریح جایگاه آن را داشته و در صدد فراهم ساختن زمینه های کاربردی این مقوله با همکاری همه خبرگان و صاحب نظران این عرصه است.اهداف:• تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی کشور در حوزه ابزارهای اندازه گیری ابعادی

جذب و توسعه فناوری های نوین در رشته های مختلف صنعتی در حوزه اندازه گیری

• حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای بومی سازی، ترویج و جذب تکنولوژی ها و ابزارهای اندازه گیری دقیق

• تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنایع کشور و آزمایشگاه ها در زمینه اندازه گیری ابعادی

• همکاری با مراکز تحقیقاتی، شرکت ها و مؤسسات خارج از کشور و Joint با آن ها به منظور انتقال و بهره برداری از ابزارها و تجهیزات اندازه گیری به روز دنیا

• الزام و حمایت اعضای هیأت علمی و محققان قطب به ارائه و نشر نتایج تحقیقات

• تجاری سازی نتایج تحقیقات محققان قطب اندازه گیری دقیق

• انعقاد قراردادهای پژوهشی با مراکز صنعتی و تخصصی

• ارائه مشاوره به مسئولان ارشد نظام جهت اتخاذ سیاست های راهبردی در حوزه ابزارهای اندازه گیری در سطح ملی