لنز

لنز

● انواع لنز:

– لنزهای محدب الطرفین

– لنزهای تخت- محدب

– لنزهای مقعرالطرفینeumyolms

– لنزهای تخت – مقعر

– لنزهای محدب – مقعر

– لنزهای دابلت

 

● مشخصات:

– ابعاد: ۳-۱۶۰ mm

– تلورانس ابعاد: %۰٫۱±

– تلورانس فاصله کانونی: %۲±

– خطای هم محوری: ۲ دقیقه کمانی

– کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL standard

 

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*