مجموعه عدسی کروی اپتیکی

مجموعه عدسی کروی اپتیکی شامل ۲۱ عدسی تخت- محدب و تخت- مقعر یک اینچی می باشد.
این مجموعه در دو حالت بدون لایه نشانی و با لایه نشانی ضدبازتاب قابل ارائه است.

 

 

مرکز خدمات تخصصی اپتیک

تماس: ۶۶۰۳۱۹۱۲

پاسخ دهید

*